Zacht durven zijn in een harde wereld

De kracht van empathie

Het systeem conditioneert ons zo dat de collectieve gedachte is dat échte mannen hun gevoeligheid en emoties niet kunnen of mogen tonen. New York Times-bestsellerauteur Anita Moorjani schetst in haar boek De kracht van empathie de positieve kant van gevoeligheid. Mededogen, vriendelijkheid en empathisch vermogen zijn kwaliteiten die vaak als minderwaardig worden gezien. Na kanker te hebben overwonnen vertelt ze aan de hand van haar ervaringen uit de praktijk in haar tweede boek hoe empathische eigenschappen op een positieve manier ingezet kunnen worden, en laat zien hoe je om kunt gaan met de valkuilen en obstakels. 

‘Empaten hebben een unieke manier van naar de wereld kijken en hem aanvoelen: wij voelen dingen sterker. We hebben een sterk ontwikkelde intuïtie. We gaan ervan uit dat iedereen de wereld ziet zoals wij, maar in werkelijkheid doe de meeste mensen dat niet en daardoor voelen we ons raar, anders. Ik geloof dat we worden geboren als wezens met zes zintuigen of met een intuïtief bewustzijn dat niet kan worden verklaard door de normale perceptie met vijf zintuigen. Dit bewustzijn kan bestaan uit eigenschappen als helderziendheid, voorkennis en empathie. Door de omstandigheden van hun leven verliezen veel mensen hun aangeboren verbinding met dat zesde zintuig. Empaten leven in twee werelden: de buitenwereld, met de op angst gebaseerde boodschappen en onze innerlijke wereld die ons verbindt met ons hart en onze ziel.’

‘Voor empathische mensen is de huidige wereld een mijnenveld. We zouden wel tegen machtshebbers, de mensen die het idee van survival of the fittest in stand houden en alle middelen aangrijpen om de top te bereiken, willen schreeuwen dat ze moeten ophouden met het zaaien van angst en in plaats daarvan compassie moeten verspreiden, maar ons zo uitspreken druist in tegen alles wat we hebben geleerd te doen en zijn. Je in het openbaar uitspreken vereist niet alleen enorm veel moed, maar maakt ons ook het mikpunt van schaamteloze aanvallen en daar kunnen we nu net niet mee omgaan. En toch is er voor empaten nooit een betere tijd geweest om van zich te laten horen. Empaten bezitten nog de eigenschappen die wij als cultuur in de loop der jaren zijn kwijtgeraakt: gevoeligheid, empathie, vriendelijkheid en mededogen. Empathie brengt veel sterke gaven met zich mee, maar kan ook heel pijnlijk zijn. Als je een empaat bent maar dat nog niet doorhebt, zoals dat voor een groot deel van mijn leven voor mij gold, kan dat ontzettend verlammend zijn. Je hebt het gevoel dat er iets mis is met je, dat je een mislukkeling bent als je niet iedereen tevreden kunt stellen, en schat je jezelf niet genoeg op waarde om genoeg betaald te krijgen voor werk dat je geweldig vindt. Zelfs als je je er wel van bewust bent dat je een empaat bent, moet je eerst weten hoe je je intuïtieve energetische eigenschappen moet benutten om te voorkomen dat ze je ervan weerhouden jezelf volledig te ontplooien omdat je de ander altijd als belangrijker ziet. Onze valkuil, of onze vloek, is ons onvermogen om de behoeftes en emoties van andere mensen te onderscheiden van die van ons en onze behoefte om het iedereen naar de zin te maken voordat we het zelf naar onze zin kunnen hebben. Onze zegeningen, onze gaven, zijn onder andere juist die gevoeligheid verbindt ons met gene zijde, maar geeft ons ook een sterke intuïtie, natuurlijk helende krachten en het vermogen om gemakkelijk lief te hebben en andere zonder veel moeite op hun gemak te stellen. Daarbij zijn empaten vaak zorgzaam, plichtgetrouw, attent en van nature goede luisteraars.’

HOOGSENSITIEVE PERSONEN

Dr. Elaine Aron was een van de eersten die de wereld beschreef van de hoogsensitieve persoon, later bekend onder het acroniem HSP dat ze ook in haar baanbrekende boek Hoogsensitieve personen (The Highly Sensitive Person) beschrijft. Volgens dr. Aron is vijftien tot twintig procent van de bevolking een HSP, en hebben zij een zenuwstelsel dat in biologisch opzicht anders is. Van al deze HSP’S is een kleiner percentage ook empathisch. Empaten bezitten dezelfde eigenschappen als HSP’S, maar daarnaast ervaren ze dingen ook intenser.

DR. JOE DISPENZA OVER HET BOEK

‘Veel mensen zijn zo bang voor de dood dat ze niet volop van het leven durven te genieten. Anita Moorjani slaagt erin zowel het leven als de dood te ontsluieren door eerst de ban van onze geconditioneerde opvattingen weg te nemen en ons dan de middelen aan te reiken om als herboren terug te keren in hetzelfde leven. Het boek bevrijdt je ziel en leert je dat je niet dood hoeft te gaan om in de hemel te komen.’

Tekst Marina de Massiac

Met dank aan Spectrum Lifestyle